L’Hotel Boutique Edelweiss és un espai amb la certificació de sostenibilitat turística Biosphere. Ens trobem en un món canviant i apostar per ser sostenibles és, entre altres coses, una aposta per l’estalvi, la competitivitat, un bon posicionament en el mercat, una forma de diferenciar-nos i, sobretot, de relacionar-nos amb el nostre entorn. Vam adquirir la certificació Biosphere Sustainable l’any 2020 i des de llavors, hem aplicat les següents pràctiques:

Eliminació de plàstics d’un sol ús

Instal·lació de panells fotovoltaics

Sistema de climatització amb aerotèrmica

Gestió de reciclatge de residus

Il·luminació de baix consum

Compra de productes de proximitat

Formació continua al personal

Col·laboració amb organitzacions locals, fires i esdeveniments

Allotjament accessible

Amenities vegans amb fórmula botànica de sàlvia, ortiga i riber vermell

Les bones pràctiques d’aquest distintiu fan referència als següents àmbits:

La gestió sostenible

La conservació i millora del patrimoni cultural

La conservació ambiental

El desenvolupament econòmic i social

La qualitat i seguretat

La implicació del client

Gràcies per confiar en nosaltres, junts farem un món més sostenible

diploma_certified_2023_es_hotel_boutique_edelweiss