Les clàusules de les condicions de reserva del LLOC WEB: https://hotelboutiqueedelweiss.com, del qual n’és administrador, HOTEL I CENTRE DE NEGOCIS EDELWEISS, SL, d’ara endavant, HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, amb domicili: ROSELLÓ D’AMUNT, 9, CP: 08530, Localitat: LA GARRIGA, Província de: BARCELONA, regulen la reserva online de les estades al nostre Hotel i els serveis oferts en aquesta web.

A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran de omplir el formulari de contacte, aquells que desitgin fer una reserva de les nostres estades, hauran de registrar-se en el formulari d’, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per la seva protecció en aplicació del, RGPD-UE-2016/679, la LOPD-3/2018 de Garantia dels Drets Digitals, la Llei aplicable al comerç electrònic, Directiva-UE-2009/136/CE, la LSSI-CE, 34/2002, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, i la llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per la Defensa dels consumidors, usuaris i altres Lleis complementàries.

Consentiment del menor: Segons l’article 6 apartat f, i l’article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals en el seu article 84, (protecció dels menors a Internet), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà donar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, i només en la mesura en què es va donar o va autoritzar en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà lícit el seu consentiment.

 1. INFORMACIÓ DE L’HOTEL CONTINGUT WEB: El LLOC WEB: https://hotelboutiqueedelweiss.com, del qual n’és Administrador, HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, per a les reserves online d’estades al nostre Hotel que disposa d’habitacions de luxe dissenyades cadascuna d’elles de manera única, d’un selecte Restaurant del qual podran degustar els plats elaborats amb els millors productes de temporada o com a Centre de negocis proporcionant als assistents una atenció professional personalitzada.

HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, ofereix els serveis de banquets per a cerimònies de noces, reunions empresarials, cursos de formació, exposicions, conferències o presentacions de productes per a grups reduïts, es troba a la Garriga, en el cor del Vallès Oriental a 30 Kilòmetres de Barcelona, és un hotel dissenyat per al relax i la desconnexió i amb la recepció oberta 24 hores al dia en una atenció al client personalitzada, per gaudir al màxim de les estades.

 1. PREUS DE LA RESERVA: Les reserves es poden fer registrant-se en aquesta pàgina web. Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclouen l’IVA en totes les estades i serveis oferts.
 2. CONDICIONS DE RESERVA: a) Amb l’acceptació de les condicions de reserva i condicions d’ús de la pàgina web i perquè la reserva sigui efectiva, es requereix el pagament de l’estada en el moment de la reserva. b) L’administrador de la pàgina Web, https://hotelboutiqueedelweiss.com, enviarà un avís al telèfon o al correu electrònic de l’USUARI/CLIENT, acceptant o no la reserva sol·licitada.

3.1. CHECK-IN- ENTRADA. L’accés a l’Hotel serà a partir de les 15.00 hores PM.

3.1. CHECK.OUT-SORTIDA. L’hora de sortida de l’Hotel serà com a màxim a les 11 hores AM.

 1. FORMA DE PAGAMENT. L’USUARI/CLIENT, pagarà amb la moneda d’euro en el moment d’abonar l’estada a l’Hotel en el moment de la reserva. L’USUARI/CLIENT, utilitzarà el sistema de pagament; TARJA DE DÈBIT, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS i altres. L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitza, mitjançant correu electrònic, info@hotelboutiqueedelweiss.com, o via telefònica, +34 93 841 81 24, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador d’aquesta web pugui realitzar les gestions oportunes.
 2. MESURES DE SEGURETAT WEB: Aquest LLOC WEB, https://hotelboutiqueedelweiss.com, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com dades de targetes bancàries. Aquesta web, https://hotelboutiqueedelweiss.com, disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector.El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet encriptada amb algoritmes de 128 bits, fins a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu de l’USUARI, i el del LLOC WEB.
  1. DESISTIMENT O CANCEL·LACIÓ DE RESERVES: 6.1. PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ: El contingut d’aquestes clàusules de reserva web i amb l’acceptació per part del client, actuen com a justificant de la gestió realitzada entre el client i l’administrador de la web, d’acord amb el Reial Decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 69, 71 i 76, la Llei 3/2014 de 27 de març article 71,104,107, i 108, les reserves realitzades a través d’aquesta pàgina web, es podran cancel·lar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT, comuniqui al HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, que va fer la reserva.

  Per a la cancel·lació de les reserves caldrà seguir les següents instruccions: 1.- La cancel·lació de la reserva de l’Hotel, ha de comunicar-se a l’administrador de la web, dins del termini de 48 hores abans de la data reservada d’arribada a l’establiment.

  2.- La comunicació de la cancel·lació inferior a les 48 hores a la data d’arribada a l’Hotel, no se li reemborsarà l’import de la reserva realitzada i pagada.

  3.- La no presentació per part del client que va fer la reserva en la data d’entrada, es considerarà no presentat, amb la pèrdua de l’import pagat per la reserva. Només es mantindrà la reserva activa en reserves de diversos dies i si el client comunica a l’administrador de la web el retard, si existeix, de l’arribada a l’Hotel.

  El dret de desistiment no serà aplicable, d’acord amb l’article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorri el següent apartat: l) Hotels, transport de béns, lloguer de vehicles i serveis relacionats amb activitats d’oci, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics (arribada i sortida).

  Per a la cancel·lació caldrà informar el més aviat possible identificant-se amb DNI o document acreditatiu. La informació s’ha de fer al correu electrònic; info@hotelboutiqueedelweiss.com,

  L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta el desistiment i les cancel·lacions emparats per les Lleis locals, i les Directives de la UE anteriorment esmentades.

  1. REEMBORSOS A L’USUARI/CLIENT: Només en el cas que el servei o allotjament sigui defectuós, incorrecte o no és el que s’havia reservat, l’administrador de la pàgina web reemborsarà l’import pagat a l’USUARI/CLIENT, d’acord amb l’article, 107, de la Llei 3/2014.

  L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de retorn de l’import de la reserva amb el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta de crèdit de l’USUARI/CLIENT, dependrà de l’entitat bancària emissora.

  1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE: Els presents termes i condicions de reserva i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, GRANOLLERS, Partit Judicial de, LA GARRIGA, la ciutat origen de, HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, titular del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

  8.1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS: Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT: HOTEL BOUTIQUE EDELWEISS, amb CIF: B55215800, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la web o al Correu electrònic: info@hotelboutiqueedelweiss.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

  ELABORACIÓ DE LES CLÀUSULES: 21/03/2023.